Το θαύμα της Παναγιάς

Το θαύμα της Παναγιάς αποτελεί λογοτεχνική απόδοση της προφορικής παράδοσης των Ροδολιβινών για το θαύμα της θεραπείας του άρρωστου παιδιού του τοπικού Μπέη(Κιορ-Φετά Μπέη), και την δωρεά του ιδίου προς τους χριστιανούς σαράντα στρεμμάτων για να χτιστεί ο γνωστός σε μας ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου Ροδολίβους  το 1811.

Διήγημα. Σελίδες 30. Διαστάσεις 20χ30. Έκδοση 2012